MUSTAFA FUAT VARDAR

KİŞİSELLEŞTİRME: DOĞRU VE YANLIŞ ÖRNEKLER

Kişiselleştirilme, sadece pazarlama ve doğrudan gelir etkisi üzerinden değerlendirilse de müşteri deneyimini iyileştirmek, yeni potansiyel müşterilere ulaşmak, mevcut müşterilerle mesaj bombardımanı içerisinde uzun süreli bir ilişki kurmak için gittikçe daha çok önem taşımaktadır.

Doğru yapıldığında kişiselleştirme, ilgili kanallar aracılığıyla müşterilerle daha iyi etkileşim kurmanıza, daha iyi müşteri deneyimleri sunmanıza, bağlılığı ve elde tutmayı artırırken satışları artırmanıza zemin hazırlar.
Yapılan araştırmalarda şirketlerin %71'i kişiselleştirmeye büyük önem verdiğini söylese de personel eksikliği, artan veri hacmi, verinin yeterince doğru analiz edilememesi, altyapı yetersizlikleri ve entegrasyon eksiklikleri bu konuda engel teşkil etmektedir.

Bu oturumda farklı sektörlerde gerçekleşen doğru ve yanlış kişiselleştirme örnekleri ile daha doğru bir kişiselleştirme için yapılması gerekenleri paylaşacağız.